Zakres podstawowy


Sprzęt zakres podstawowy copy

Ratownictwo wysokościowe w zakresie podstawowym realizują:

  1. wszystkie jednostki ratowniczo – gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP)
  2. jednostki ochrony przeciwpożarowej w szczególności jednostki OSP włączone do KSRG, które zadeklarowały gotowość operacyjną do realizacji tych zadań oraz spełniają standardy gotowości, wyszkolenia i wyposażenia.
  3. inne podmioty ratownicze, które zadeklarowały gotowość operacyjną do realizacji tych zadań oraz spełniają standardy gotowości wyszkolenia i wyposażenia na podstawie stosownych umów, porozumień.

Przygotowanie do prowadzenia działań w zakresie podstawowym powinno przede wszystkim uwzględniać bezpieczeństwo ratowników jednostek dysponowanych do działań w pierwszej kolejności lub prowadzących te działania samodzielnie.

Docelowo zdolność do podjęcia działań ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym powinny posiadać wszystkie podmioty KSRG.