Kwalifikacje


Kwalifikacje do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym uzyskują:

  • strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem OSP, w ramach szkolenia kwalifikacyjnego
  • członkowie jednostek OSP w ramach systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
  • pozostali ratownicy w ramach szkoleń specjalistycznych.

Kompensowanie różnic wyszkolenia na poziomie podstawowym należy realizować w ramach doskonalenia zawodowego.