Techniki ratownicze


 • Dotarcie ratownika w dół poprzez
  • zejście z asekuracją
  • opuszczenie
  • zjazd
  • wykorzystanie drabin
 • Dotarcie ratownika na wysokość z wykorzystaniem
  • drabin pożarniczych i podnośników
  • dostępnych stałych zabezpieczeń np. drabiny z koszem asekuracyjnym
 • Praca ratownika w podparciu poprzez asekurację i autoasekurację
  • bezpośrednie wpięcie w stały punkt asekuracyjny lub stanowisko
  • wpięcie do liny pionowej
  • wpięcie do liny poziomej
 • Zabezpieczenie poszkodowanego przed upadkiem z wysokości
 • Ewakuacja osób, zwierząt i mienia
  • wyciąganie lub opuszczanie
  • wyprowadzanie
 • Współdziałanie z innymi podmiotami ksrg, w tym treningi doskonalące na specjalistycznym obiekcie (3 kondygnacyjnej wspinalni sportowej w JRG)
 • Współdziałanie z innymi podmiotami współpracującymi z ksrg