Zakres specjalistyczny


Ratownictwo wysokościowe – jest to zespół czynności podjętych w celu ratowania ludzi, zwierząt, zwłaszcza w miejscach i terenach trudnodostępnych, na wysokości i poniżej poziomu ziemi. Ratownictwo wysokościowe wspomaga działania związane z ratowaniem zagrożonego życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, mienia i środowiska, podczas gaszenia pożarów, ratownictwa medycznego, technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz klęsk żywiołowych.

Ratownictwo wysokościowe realizuje się w ksrg w zakresie:

  • podstawowym
  • specjalistycznym

Zakres specjalistyczny – obejmuje czynności ratownicze wykorzystywane w miejscach trudnodostępnych, zwłaszcza na wysokości oraz poniżej poziomu terenu w tym nad wolną przestrzenią (przepaścią), przez specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego KSRG (SGRW), do wykonania których konieczne jest użycie technik linowych i sprzętu specjalistycznego, w tym także z użyciem statków powietrznych (śmigłowców).

 

Ratownictwo wysokościowe prowadzone przez Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego (SGRW) jest realizowane przez odpowiednio przeszkolonych ratowników krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (KSRG) przy wykorzystaniu technik linowych, śmigłowca i innego sprzętu.

Pod pojęciem technik linowych należy rozumieć techniki stosowane we wspinaczce górskiej, alpinizmie jaskiniowym, alpinizmie przemysłowym i inne techniki związane z działaniami na wysokości lub poniżej poziomu terenu.